VVD benadrukt belang wegen in buitengebied, flexwonen, buitensporten en jongeren

Bij de behandeling van de Kadernota, een belangrijk document in het begrotingsproces, heeft de VVD Pijnacker-Nootdorp een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde gesteld.

© Get-Jan Klapwijk

Bij de behandeling van de Kadernota, een belangrijk document in het begrotingsproces, heeft de VVD Pijnacker-Nootdorp een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde gesteld.

 

Allereerst wegen in het buitengebied. Sommige wegen in het buitengebied liggen tussen sloten, en kalven aan de zijkanten af. Daardoor ontstaan gevaarlijke scheuren in het wegdek en komen kabels en leidingen bloot te liggen in de slootkant. In reactie op vragen van de VVD Pijnacker-Nootdorp heeft wethouder Bart van Straten gezegd volgend jaar met een voorstel te komen. Goed nieuws voor alle bewoners, ondernemers en recreanten in het buitengebied.

 

Verder heeft de VVD Pijnacker-Nootdorp samen met andere partijen een motie ingediend om meer in te zetten op flexwonen. Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk worden neergezet en snel in gebruik kunnen worden genomen. Ze kunnen een oplossing bieden voor starters en andere doelgroepen die op de woningmarkt moeilijk aan bod komen. De gemeenteraad nam de motie unaniem aan.

 

Ook is in samenwerking met andere partijen een motie ingediend om meer opties te bieden voor mensen die op eigen gelegenheid buiten willen sporten. Sporten houdt je gezond en vitaal, en hoe makkelijker sporten is, hoe meer mensen dat ook doen. Met meer opties voor bijvoorbeeld hardlopers hopen we dat meer mensen in beweging komen. Gelukkig nam de gemeenteraad de motie aan.

 

Tot slot heeft de VVD Pijnacker-Nootdorp gevraagd om meer ontmoetingsplekken met ruimte voor bewegen voor jongeren. De verantwoordelijke wethouder gaf aan dat serieus te nemen en met een plan te komen. Een mooi bericht voor jongeren.

 

Met de behandeling van de Kadernota is het raadsjaar ten einde. Na de zomer komt de gemeenteraad weer bijeen. Natuurlijk houdt de VVD Pijnacker-Nootdorp u op de hoogte!