• Gemeenteraad steunt eis aanvullende maatregelen tegen geluidsoverlast

  16 februari − De VVD spant zich al jarenlang in voor het nemen van geluidwerende maatregelen tegen de overlast van de RandstadRail. Onder het motto 'het spoorijzer smeden als het heet is' schaarde de voltallige gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zich achter dit standpunt. Daar ging nogal wat aan vooraf. Lees verder

 • Zonder angst hand in hand kunnen lopen

  05 april − Naar aanleiding van de gruwelijke mishandeling in Arnhem in het weekend van 1 april, waarbij een homostel in elkaar geslagen is omdat ze hand in hand op straat liepen, stelde de fractie deze vragen aan het College van B&W: In Arnhem werd een homostel op een laffe manier mishandeld. Reden: ze liepen hand in hand en waren homo. De VVD vindt het onacceptabel dat je levensstijl en het kunnen zijn wie je bent, aanleiding kan zijn voor dergelijk geweld of discriminatie. Dit is helaas niet het enige geval. Het lijkt erop dat dergelijk geweld steeds vaker voorkomt. Lees verder

 • Gemeenteraadslid worden? Heel normaal!

  06 maart − In 2014 schaarde 1 op de 6 stemgerechtigde inwoners zich achter de VVD. Daarmee is de VVD Pijnacker-Nootdorp de grootste gekozen partij in Pijnacker-Nootdorp. Wilt u daar deel van uitmaken en meepraten en -beslissen over wat er in uw leefomgeving gebeurt? Lees verder

 • Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland!

  16 februari − Dit zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis in ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het gaan voelen in hun eigen leven. Lees verder

 • Mensen in plaats van cijfers: maatwerk in het contact met kernteams

  16 februari − Bij een aantal indringende gesprekken heeft de VVD het signaal ontvangen dat het niet altijd makkelijk is met vragen over het sociaal domein de gemeente te bereiken. Vaak gaat dat goed, maar vaak ook moeten mensen meerdere malen hun persoonlijke verhaal doen voor zij bij de juiste persoon terecht komen. Lees verder

 • Meet Bart: Jong, slim en enthousiast.

  16 februari − Jong, slim en enthousiast: Bart van Straten geïnstalleerd als buitenraadslid VVD Lees verder

 • Geen keervoorziening in Pijnacker zonder aanvullende maatregelen!

  09 februari − Na jarenlang soebatten over het geluid dat een groot deel van onze inwoners al jaren overlast bezorgd, zijn er nu plannen in de regio om te komen tot een keervoorziening in Koningshof. Hel op aarde of een kans? Lees verder

 • Geen Windmolen In De Balij

  09 februari − De VVD Pijnacker-Nootdorp is blij met de uitkomst dat vooralsnog geen windmolen wordt geplaatst in de Balij. De VVD prijst het Platform Duurzaam met de standvastigheid en het daardoor bereikte resultaat. Lees verder

 • VVD-fractie Waterschap Delfland realiseert verlaging tarief

  29 november − Na jarenlange stijging heeft de VVD afgedwongen dat tarieven en schulden omlaag gaan. En de kwijtschelding voor zuivering van afvalwater dus overboord ging: elke vervuiler betaalt nu mee. Daardoor kan het tarief komend jaar 2,5% naar beneden, met uitzicht op verdere verlaging in 2018 en daarna. Dat maakt voor hogere inkomens geen enorm verschil. Maar wel voor hardwerkende mensen met lagere middeninkomens, die nooit subsidies of toeslagen krijgen. En soms netto slechter af zijn dan mensen met een uitkering. Een onrechtvaardigheid die de VVD steevast bestrijdt. Lees verder

 • Kliko gate of goede samenwerking?

  26 november − Avalex is een dossier dat de gemeenteraad op verschillende manieren en thema’s altijd bezig houdt. Soms gaat het simpelweg over het schoonhouden van milieuparkjes binnen de gemeente, dat lang niet overal naar wens verloopt. Nog altijd zijn er een aantal milieuparkjes die wekelijks vervallen tot een schijnbare vuilstort. Dat moet doorlopend punt van aandacht zijn en blijven tot daadwerkelijk een oplossing is bereikt. Lees verder

 • Klavertje Drie

  26 november − In de afgelopen periode heeft de VVD-fractie zich druk gemaakt over de voorgenomen bebouwing aan het Klavertje-Drie. U vraagt zich wellicht af waar dat Klavertje-Drie ligt en misschien ook wat daar dan zou komen en tot slot waarom de VVD daar zo fel tegen is. Klavertje-Drie bevindt zich in de oude kern van Pijnacker. Een stukje grond achter de Dorpskerk en de Protestantse begraafplaats. Het oudste en meest authentieke stukje van Pijnacker waar vroeger de School met de Bijbel gevestigd was. Inmiddels ligt het terrein al jaren lang braak. Dat er enige mate van ontwikkeling mogelijk is, sluit de VVD zeker niet uit. De voorgenomen plannen van het College voor een verzorgingshuis op die locatie waren voor de VVD een brug te ver. Lees verder

 • Lidl, fabels, feiten en onderbuikgevoelens

  26 november − Stel u vraagt een vergunning aan voor een dakkapel. Die krijgt u omdat u aan alle regeltjes voldoet. Dan spreekt u uw buurman en besluit u de dakkapel niet aan de voorzijde maar aan de achterzijde van uw huis te willen bouwen. Daar vraagt u ook een vergunning voor aan. En dan zegt de gemeente: nee dat willen we liever niet, bouwt u maar een nieuw huis op een andere plek…. Daar kunt u over nadenken, maar dan nog heeft u een vergunning om een dakkapel aan de voorzijde te bouwen en zal de gemeente moeten besluiten over het al dan niet verlenen van de vergunning voor de dakkapel aan de achterzijde. Lees verder

 • Lastenverlichting!

  26 november − Voor het eerst in vele jaren is een eerste aanzet gemaakt met het verlagen van de lasten. Op herhaaldelijk aandringen van de VVD heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting ingestemd met het in drie stapjes afschaffen van de precario. Uw geld hoort immers niet in de gemeentespaarpot, maar in uw portemonnee. Lees verder

 • Geen kolos op Klavertje-Drie

  25 november − Vandaag werd de VVD-fractie blij verrast door een brief van de wethouder. Al eerder hebben wij overduidelijk aangegeven het wellicht wel meest karakteristieke stukje Pijnacker te willen vrijwaren van kolossale bebouwing. Te groot, te veel en niet passend in het bestaande straatbeeld. Wat we ook zeiden, het was allemaal wat overtrokken volgens het College. De bestemmingsplanprocedure werd in gang gezet, de hoorzitting gehouden en vele zienswijzen ingediend. Langzaam besefte meer fracties dat het wellicht niet ok was een kolos op Klavertje-Drie te bouwen. Maar het College niet. Tot vandaag! De wethouder heeft het bestemmingsplan uit de procedure getrokken omdat het bij nader inzien toch te veel was… Voor nu overheerst vooral de blijdschap, maar ik sluit niet uit dat we toch eens gaan vragen wat de reden is van deze draai…. Lees verder

 • VVD: is een extra bouwlaag op de voormalige Rabobank wel nodig?

  25 september − Op donderdag 15 september heeft de gemeenteraad gesproken over Pijnacker Centrum en hoe dat er in de toekomst uit moet zien. De VVD vindt het voorgestelde plan weinig onderbouwd en vraagt om flexibiliteit. Geen dichtgespijkerde plannen in een bewegende markt, maar ruimte bieden om te ondernemen. Lees verder

 • VVD in de bres voor het oudste stukje Pijnacker

  29 augustus − Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan Klavertje Drie ter inzage. In het nieuwe bestemmingplan wordt ruimte gemaakt voor een enorm zorgcentrum. De VVD erkent de noodzaak van zorginstellingen in onze gemeente, maar wijst de gekozen plek resoluut van de hand. Lees verder

 • Inbreng VVD bij Kadernota 30 juni 2016

  01 juli − De VVD is blij met de cijfers in de kadernota, maar ziet kansen te over om onze gemeente betaalbaarder, schoner, heler en veiliger te maken. Kansen die we met de huidige financiële stand van zaken kunnen en moeten aanpakken. Lees verder

 • VVD Pijnacker-Nootdorp pleit voor aansluiten bij Retaildeal

  28 juni − De VVD zal bij de Kadernota het collega verzoeken aansluiting te zoeken bij de retaildeal. Een mooi initiatief vanuit het Ministerie van Economische Zaken dat de tips en tops van alle winkelcentra in Nederland op het vizier heeft. Lees verder

 • VVD Retailcafé - 15 juni 2016

  03 juni − Op woensdag 15 juni organiseert de VVD Pijnacker-Nootdorp het Retailcafé. Erik Ziengs, Tweede Kamerlid voor de VVD, zal een inleiding verzorgen over retail en ondernemerschap. Daarna is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Lees verder

 • VVD, CDA en PvdA stemmen tegen ontwerpbestemmingsplan Klavertje 3

  26 mei − Donderdagavond 26 mei is het ontwerpbestemmingsplan Klavertje 3 door de gemeenteraad goedgekeurd. VVD, CDA en PvdA hebben tegen gestemd. Lees verder