• De lokale VVD aan de slag voor jouw Pijnacker-Nootdorp!

  © G. Jense

  De VVD Pijnacker-Nootdorp heeft op 28 november 2017 haar lijst met 20 enthousiaste kandidaten voor de Gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vastgesteld. Doeners, die de komende periode voor jou en met jou verder gaan om Pijnacker-Nootdorp nog mooier te maken. Lees verder

 • DOORBRAAK: VVD krijgt gehele gemeenteraad achter haar oplossing voor de geluidsoverlast van de RandstadRail

  Tijdens de Raadsvergadering van 23 november 2017 heeft de gemeenteraad gesproken over de brief van de MRDH waarin duidelijk werd dat de keervoorziening voor de RandstadRail ter hoogte van de wijk Koningshof gebouwd gaat worden. In de afgelopen maanden was dit een heet hangijzer, omdat een keervoorziening wederom een extra geluidsbelasting voor de mensen die er naast wonen betekent. Al jaren strijdt de lokale VVD samen met een groep zeer betrokken inwoners voor het nemen van maatregelen om juist die geluidsoverlast tegen te gaan. Vandaag stemde de gemeenteraad unaniem in met een voorstel van de VVD tot het nemen van maatregelen om een einde te maken aan die geluidsoverlast. Lees verder

 • Gemeenteraad legt verklaring af over handelwijze Gemeentebelangen

  Na een roerige vergadering heeft de vice-voorzitter van de gemeenteraad een verklaring afgelegd over de handelwijze van de fractie van Gemeentebelangen in de afgelopen week. Zij sprak deze verklaring uit namens de fracties van de VVD, D66, CDA, Pvda, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Partij vd Dieren en Eerlijk Alternatief. Hieronder staat deze verklaring cursief weergegeven. Lees verder

 • De ene vergadering is de andere niet....

  29 september − Een korte beschouwing op een tumultueuze raadsvergadering. Met een volle inhoudelijke besluitvormde raadsvergadering op de agenda leek het een lange, inhoudelijke avond te worden waarin belangrijke besluiten voor onze gemeente genomen zouden worden. Maar vanaf de opening liep het al anders dan de papieren agenda voorspelde.... Lees verder

 • Onduidelijkheid over zorgkorting minima is onacceptabel

  19 september − Bij de overhandiging van het Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente van de KBO-PCOB heeft de VVD-fractie onder meer te horen gekregen dat de collectieve zorgverzekering bij Menzis in december 2017 afloopt. Dat heeft als gevolg dat 2018 als overgangsjaar beschouwd zal worden. In dat jaar, 2018, kunnen nieuwe minima om die reden geen aanspraak maken op de collectiviteitskorting. Lees verder

 • Vrijwilligers bedankt!

  15 september − Op de dag van de democratie bezocht Ilona Jense, fractievoorzitter en lijsttrekker van de VVD, Hockeyclub Pijnacker. Een vereniging die net zoals vele andere verenigingen en initiatieven niet zou bestaan zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers bedankt! Lees verder

 • Stilte na de storm: de dag na het spoeddebat

  15 september − Na een heftige woordenwisseling tussen de sportraad en de wethouder sport over de totstandkoming van de sportnota was het gisteren aan de raad om te bedenken op welke wijze het proces weer in beweging kan komen. Het bleek al snel dat er geen enkel vertrouwen meer is bij de Sportraad om met de wethouder Sport tot een oplossing te komen. De wethouder zelf had alle vertrouwen in een goede afloop... Lees verder

 • Ben de Vries in de VVD-fractie van de Provinciale Staten

  © CRFM Jense

  08 september − Oud-wethouder en raadslid VVD Ben de Vries treedt op 13 september 2017 toe tot de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij volgt Bas Kurvers op in de fractie, die de fractie verlaat om meer tijd te kunnen besteden aan zijn gezin naast een drukke baan. Lees verder

 • Zijn er fouten gemaakt bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer?

  06 september − De VVD stelt vragen aan het college over de mogelijke privacyschending van kinderen uit Pijnacker-Nootdorp naar aanleiding van een zorgwekkend bericht op RTL Nieuws op het mogelijk openbaar worden van persoonlijke gegevens van kinderen uit Pijnacker-Nootdorp. Lees verder

 • VVD is verbijsterd over mogelijke sluiting politiebureau Pijnacker

  29 juli − De  VVD in Pijnacker-Nootdorp heeft met verbijstering kennis genomen van de mogelijke sluiting van het politiebureau in Pijnacker. Het is voor de liberalen een onbegrijpelijk dat de veiligheid binnen onze gemeentegrenzen op deze wijze door de politietop wordt benaderd. In een gemeente waar in de afgelopen jaren hard is gewerkt aan een veilige gemeente met politie en inwoners, waarbij zichtbaar goede resultaten zijn behaald, is het onbestaanbaar dat geen politiebureau aanwezig is. Juist de aanwezigheid van een politiebureau en daarmee de directe aanwezigheid van de politie is essentieel. Lees verder

 • Ilona Jense door leden unaniem verkozen tot VVD-lijsttrekker

  © Bas Stadhouders

  06 juli − In de Algemene Ledenvergadering van 5 juli 2017 is huidig fractievoorzitter Ilona Jense door de leden verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen die worden gehouden op 21 maart 2018. Lees verder

 • Ilona Jense voorgedragen als VVD-lijsttrekker

  03 juli − Het bestuur van de VVD Pijnacker-Nootdorp heeft besloten om de huidig fractievoorzitter Ilona Jense van Haarst voor te dragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Lees verder

 • Inbreng VVD bij Kadernota 29 juni 2017

  30 juni − De VVD heeft tevreden kennis genomen van doorzettende positieve ontwikkeling in het huishoudboekje van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Na jaren waarin we de broekriem hebben moeten aan halen, lijkt de wending nu definitief door te zetten. Dat is positief en een compliment voor het collegebeleid waard. Lees verder

 • Partijen reageren nuchter op teleurgestelde wethouder; raad staat wel degelijk open voor vestiging (V)MBO-school.

  28 juni − Partijen VVD, GBPN, EA, PvdA, GL, PvdD en Trots reageren nuchter op de teleurgestelde wethouder Van Egmond na het unanieme besluit van de gemeenteraad om aan de Julianalaan in Nootdorp geen huisvesting te realiseren voor het Lucas Onderwijs. Niet omdat de raad geen (V)MBO-school binnen de gemeentegrenzen wil, maar vooral omdat de gekozen locatie niet geschikt is. Lees verder

 • Minder regels en meer vrijheid met oog voor de gemeente

  18 mei − Deze maand staat de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening op de agenda van de Gemeenteraad. Veel regels die niet meer van toepassing zijn, regels die ergens anders geregeld zijn of op andere wijze overbodig zijn, worden geschrapt. De VVD-fractie verwoordde dat vanavond bij monde van Bart van Straten met het compliment: “daar wordt ons liberale hart gelukkig van!” En zo is het ook. Er is niets ergerlijker dan een betuttelende overheid die met een wildgroei aan verboden en geboden het maatschappelijk doel uit het oog verliest. Lees verder

 • Zonder angst hand in hand kunnen lopen

  05 april − Naar aanleiding van de gruwelijke mishandeling in Arnhem in het weekend van 1 april, waarbij een homostel in elkaar geslagen is omdat ze hand in hand op straat liepen, stelde de fractie deze vragen aan het College van B&W: In Arnhem werd een homostel op een laffe manier mishandeld. Reden: ze liepen hand in hand en waren homo. De VVD vindt het onacceptabel dat je levensstijl en het kunnen zijn wie je bent, aanleiding kan zijn voor dergelijk geweld of discriminatie. Dit is helaas niet het enige geval. Het lijkt erop dat dergelijk geweld steeds vaker voorkomt. Lees verder

 • Gemeenteraadslid worden? Heel normaal!

  06 maart − In 2014 schaarde 1 op de 6 stemgerechtigde inwoners zich achter de VVD. Daarmee is de VVD Pijnacker-Nootdorp de grootste gekozen partij in Pijnacker-Nootdorp. Wilt u daar deel van uitmaken en meepraten en -beslissen over wat er in uw leefomgeving gebeurt? Lees verder

 • Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland!

  16 februari − Dit zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis in ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het gaan voelen in hun eigen leven. Lees verder

 • Gemeenteraad steunt eis aanvullende maatregelen tegen geluidsoverlast

  16 februari − De VVD spant zich al jarenlang in voor het nemen van geluidwerende maatregelen tegen de overlast van de RandstadRail. Onder het motto 'het spoorijzer smeden als het heet is' schaarde de voltallige gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zich achter dit standpunt. Daar ging nogal wat aan vooraf. Lees verder

 • Mensen in plaats van cijfers: maatwerk in het contact met kernteams

  16 februari − Bij een aantal indringende gesprekken heeft de VVD het signaal ontvangen dat het niet altijd makkelijk is met vragen over het sociaal domein de gemeente te bereiken. Vaak gaat dat goed, maar vaak ook moeten mensen meerdere malen hun persoonlijke verhaal doen voor zij bij de juiste persoon terecht komen. Lees verder