Nieuws

 • VVD Pijnacker-Nootdorp bij Miljoenenontbijt van VNO-NCW Oostland

  Al in de vroege ochtend van 20 september 2023 waren VVD-wethouder Bart van Straten en VVD-raadslid en ondernemer Harry Wubben aanwezig bij het Miljoenenontbijt van VNO-NCW Oostland. Lees verder

 • VVD Pijnacker-Nootdorp verwelkomt ondernemers op Prinsjesdagbarbecue

  Ter gelegenheid van ‘de derde dinsdag van september’ organiseerde de VVD Pijnacker-Nootdorp deze week weer haar jaarlijkse Prinsjesdagbarbecue. Lees verder

 • VVD-fractie Pijnacker-Nootdorp maakt vliegende start met raadsjaar

  De zomer loopt op zijn einde, de meeste vakantiegangers zijn terug, en het politieke jaar begint weer. Ook de VVD-fractie van Pijnacker-Nootdorp is er weer helemaal klaar voor om onze gemeente een stukje liberaler te maken. Lees verder

 • VVD benadrukt belang wegen in buitengebied, flexwonen, buitensporten en jongeren

  © Gert-Jan Klapwijk

  Bij de behandeling van de Kadernota, een belangrijk document in het begrotingsproces, heeft de VVD Pijnacker-Nootdorp een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde gesteld. Lees verder

 • Aanbod mandelige gebieden aangenomen door gemeenteraad

  © Gert-Jan Klapwijk

  De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan om bewoners van mandelige gebieden aan te bieden het onderhoud van de riolering over te nemen. Dat was de uitkomst van de stemming op donderdagavond 29 juni. Lees verder

 • VVD Pijnacker-Nootdorp stemt tegen startnotitie asielopvang

  In de raadsvergadering van donderdagavond 29 juni heeft de VVD Pijnacker-Nootdorp tegen de startnotitie asielopvang gestemd. Het college van B&W had voorgesteld om niet alleen te onderzoeken hoe in Pijnacker-Nootdorp asielzoekers kunnen worden opgevangen als de Rijksoverheid dat verplicht stelt, maar ook alvast uit te spreken dat de gemeente asielzoekers wil opvangen. Lees verder

 • VVD Pijnacker-Nootdorp: neem onderhoud riolering over van mandelige gebieden

  © Gert-Jan Klapwijk

  Zoals de VVD Pijnacker-Nootdorp in haar verkiezingsprogramma al noemde, lijkt er nu een oplossing in zicht voor de zogenoemde mandelige gebieden die bewoners samen moeten onderhouden. De gemeenteraad besprak deze week een voorstel de gemeente het onderhoud over te laten nemen van de riolering van mandelige gebieden, en een goed informatiepunt bij de gemeente in te richten voor bewoners. Lees verder

 • Onderzoek naar blauwalg in Dobbeplas in 2024

  © Paul Turion

  Vanuit de gemeente is aangegeven dat in 2024 het waterschap een onderzoek gaat doen om de waterkwaliteit in de Dobbeplas te verbeteren. Dit naar aanleiding van vragen van de VVD Pijnacker-Nootdorp. Lees verder

 • VVD Pijnacker-Nootdorp tegenstander van vooruitlopen op de 'Spreidingswet'

  Loop niet vooruit op de zogenoemde Spreidingswet bij de huisvesting van asielzoekers. Dat was het betoog van fractievoorzitter Gert-Jan Klapwijk van de VVD Pijnacker-Nootdorp in de gemeenteraad deze week. Lees verder

 • Coppie koffie, een luisterend oor en een hart onder de riem….

  © Karin Zwart

  Daar waar in maart bij de start van het initiatief het nog guur en koud was, stond wijkmanager Karin Beek met de wijkagent, jongerenwerk en handhaving vandaag met Coppie Koffie, na de halte bij CulturA in de dorpsstraat, op het Paradeplein in de stralende zon. Lees verder

 • Beweegmiddag voor ouderen van start in Cultura

  © Karin Zwart

  VVD raadslid Karin Zwart was namens de VVD PIjnacker-Nootdorp op zaterdagmiddag 10 juni bij de start van de beweegmiddag voor ouderen in CulturA. Ondanks de warmte werd de middag goed bezocht door senioren uit Nootdorp. Lies Rutten opende de middag waarbij ook wethouder Hanneke van de Gevel aanwezig was. Lees verder

 • VVD Pijnacker-Nootdorp bezoekt bedrijvenpark Heron

  © turion

  Woensdag 7 mei waren Paul Turion en Karin Zwart namens de VVD Pijnacker-Nootdorp aanwezig op de jaarlijkse BBQ van bedrijvenpark Heron. Lees verder

 • Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp vraagt om alternatieven voor sluiting milieustraat Nootdorp

  © Turion

  De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil van afvalbedrijf Avalex alternatieven zien voor het sluiten van de milieustraat in Nootdorp. Dat was de uitkomst van de raadsvergadering deze week, naar aanleiding van een amendement van de VVD Pijnacker-Nootdorp, Eerlijk Alternatief, CDA, Trots, Fractie Graafland, Partij van de Dieren en Gemeentebelangen. Lees verder

 • Gemeenteraad geeft groen licht voor Verlengde Komkommerweg

  De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft groen licht gegeven voor het voorstel van VVD-wethouder Bart van Straten om de Verlengde Komkommerweg aan te leggen. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de hele omgeving aanzienlijk. Vrachtverkeer hoeft niet meer over smalle wegen en door woongebieden en is daardoor veiliger én sneller bij de bestemming. Lees verder

 • Wat gaat er gebeuren met de milieustraat Nootdorp?

  © Turion

  Hou de milieustraat in Nootdorp open. Dat is het standpunt van de VVD Pijnacker-Nootdorp. De gemeenteraad bespreekt deze maand de zienswijze die de gemeenteraad moet indienen op de begroting van Avalex, het afvalbedrijf waar Pijnacker-Nootdorp met andere gemeenten eigenaar van is. Avalex wil de milieustraat in Nootdorp sluiten, omdat er onvoldoende behoefte aan zou zijn. De VVD Pijnacker-Nootdorp vindt dat een onaanvaardbare verschraling van de voorzieningen. Raadslid Paul Turion: “We kijken bij dit soort voorzieningen naar de kosten, naar het serviceniveau dat inwoners mogen verwachten en naar het milieubelang van het goed scheiden en verwerken van afval. Sluiting van de milieustraat in Nootdorp scheelt weinig geld, maar vermindert de service voor inwoners sterk!” Lees verder

 • Sociaal domein in de spotlights

  © Karin Zwart

  Deze raadsperiode staat het sociaal domein in de schijnwerpers. Zo was er een bijeenkomst van de klankbordgroep bij de prachtige nieuwe locatie van het SWOP. VVD-raadslid Karin Zwart was daarbij aanwezig. En stonden er drie agendapunten op de agenda met betrekking tot zorg, waar Karin het woord over voerde. De startnotitie visie op het Sociaal Domein, de ontwerp Woonzorgvisie en het bestedingsplan POK- middelen (geld om de dienstverlening van de overheid mee te verbeteren). Lees verder

 • Bedrijfsbezoek kolencentrale door VVD Pijnacker-Nootdorp

  © turion

  Op vrijdag 12 mei zijn 2 raadsleden (Paul Turion en Harry Wubben) op bedrijfsbezoek geweest bij de Kolencentrale op de Maasvlakte van de firma Uniper. Hierbij was er een rondleiding over het terrein waarbij kolencentrale 1 en 2 sinds 2017 uitgeschakeld zijn en kolencentrale 3 nog in bedrijf is. Daarnaast werd er een presentatie gegeven over de plannen voor centrale nummer 4 een waterstofcentrale. Lees verder

 • Pumptrack Nootdorp bijna klaar

  © Paul Turion

  In november 2021 heeft de VVD Pijnacker-Nootdorp bij de begroting extra geld gevraagd om in alle 3 de kernen de speelvoorzieningen voor 12-18 jarigen te verbeteren. Dit voorstel werd gelukkig unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Zowel in Pijnacker als Delfgauw zijn ondertussen de skatebaan en het skatepark opgeknapt. Nu is dan eindelijk Nootdorp aan de beurt. Of zoals raadslid Paul Turion aangeeft: “het was even wachten, maar dan heb je ook wat!. De VVD Pijnacker-Nootdorp had specifiek hier om een pumptrack gevraagd aangezien dit momenteel een zeer populaire sportieve activiteit is bij de wat oudere jeugd en de locatie ideaal is om dit hier aan te leggen”. Lees verder

 • VVD Pijnacker-Nootdorp op bezoek bij Van der Valk-hotel Nootdorp

  © Harry Wubben

  Op 14 april bracht de fractie van de VVD Pijnacker-Nootdorp een werkbezoek aan het Van der Valk-hotel in Nootdorp. Van der Valk is een grote ondernemer in onze gemeente, met zo'n 250 mensen in dienst. En is letterlijk en figuurlijk beeldbepalend: het hotel is van veraf te zien en trekt de aandacht als je op de snelweg, met de metro of met de trein langs Nootdorp rijdt. Lees verder

 • In gesprek met de regio Haaglanden

  Onlangs waren raadsleden Karin Zwart- Verschoor en Gert-Jan Klapwijk op bezoek in het Rijswijkse stadhuis. Zij schoven aan bij een overleg met alle VVD-fracties uit de gemeenteraden in de regio Haaglanden, waarbij ook leden van de fractie in Provinciale Staten aanwezig waren. Lees verder