Aanbod mandelige gebieden aangenomen door gemeenteraad

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan om bewoners van mandelige gebieden aan te bieden het onderhoud van de riolering over te nemen. Dat was de uitkomst van de stemming op donderdagavond 29 juni.

De discussie hierover kwam vorig jaar al op gang naar aanleiding van vragen van onder meer de VVD Pijnacker-Nootdorp. Inwoners van mandelige gebieden (stukken grond waar zij gezamenlijk eigenaar van zijn) melden al langer dat zij worstelen met onderdelen van het gezamenlijk onderhoud daarvan. Begrijpelijk, want welke inwoner heeft nu verstand van hoe je riolering onderhoudt? De VVD Pijnacker-Nootdorp wil niet het risico nemen dat dit ertoe leidt dat het onderhoud niet of niet goed plaatsvindt. Want lekkages of schade wordt alsnog een probleem voor iedereen. Daarom is het wat de VVD betreft goed nieuws dat het voorstel er nu doorheen is. 

De VVD Pijnacker-Nootdorp heeft daarnaast ingestemd met een amendement om het aanbod in tijdsduur te beperken. Dat zorgt ervoor dat de financiële gevolgen goed te overzien blijven en in de begroting kunnen worden verwerkt. Ook heeft zij ingestemd met een amendement om jaarlijks geïnformeerd te worden over de voortgang. Dat maakt tijdig bijsturen mogelijk. 

Daarnaast zijn mede door de VVD Pijnacker-Nootdorp moties aangenomen die ertoe oproepen om in de toekomst geen publieke voorzieningen als riolering meer uit te geven in mandeligheid. Zo voorkomen we dat dezelfde discussie in de toekomst nogmaals de kop op steekt