VVD Pijnacker-Nootdorp stemt tegen startnotitie asielopvang

In de raadsvergadering van donderdagavond 29 juni heeft de VVD Pijnacker-Nootdorp tegen de startnotitie asielopvang gestemd. Het college van B&W had voorgesteld om niet alleen te onderzoeken hoe in Pijnacker-Nootdorp asielzoekers kunnen worden opgevangen als de Rijksoverheid dat verplicht stelt, maar ook alvast uit te spreken dat de gemeente asielzoekers wil opvangen.

Nog voordat er een wettelijke verplichting is - als die er komt - of er onderzoek heeft plaatsgevonden naar geschikte locaties en hoeveel mensen opgevangen kunnen worden. 

Dat laatste vindt de VVD Pijnacker-Nootdorp onverstandig. Want waar zeg je dan eigenlijk ‘ja’ op, als je niet weet over welke locatie je praat, wat de kosten zijn, of er combinaties met andere voorzieningen mogelijk zijn, hoeveel maatschappelijk draagvlak er is, en wat er wettelijk geldt? Om die reden had de VVD Pijnacker-Nootdorp een amendement ingediend waarmee het onderzoek eerst zou komen, en de beslissing om het wel of niet te doen pas daarna. Dat amendement haalde het niet, en daarom heeft de VVD Pijnacker-Nootdorp tegen de startnotitie asielopvang gestemd. De startnotitie asielopvang staat in deze ongewijzigde vorm te ver af van wat de VVD Pijnacker-Nootdorp wil. Ook al staat er veel zinnigs in de startnotitie. 

Wel haalde een VVD-amendement het om het college van B&W te verplichten eerst goed uit te zoeken dat de provincie instemt met een eventuele locatie. Bij andere discussies was een obstakel vaak dat provinciale regels het niet toestaan om zomaar locaties te gebruiken voor bijvoorbeeld woningen of bedrijven. Dat zou hier ook een rol kunnen spelen. Om te voorkomen dat er onrust ontstaat over een locatie voordat we zeker weten dat de provincie ermee akkoord is, is de startnotitie nu zo gewijzigd dat het college van B&W eerst zeker moet weten dat de beoogde opvanglocatie akkoord is voor de provincie voordat die verder in een procedure wordt gebracht of als optie wordt aangeboden.