Onderzoek naar blauwalg in Dobbeplas in 2024

Vanuit de gemeente is aangegeven dat in 2024 het waterschap een onderzoek gaat doen om de waterkwaliteit in de Dobbeplas te verbeteren. Dit naar aanleiding van vragen van de VVD Pijnacker-Nootdorp.

© Paul Turion

Dit onderzoek is een middel om het watersysteem beter te begrijpen, om de kans groter te maken dat de juiste maatregelen worden genomen om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren.  Dit onderzoek gaat gedaan worden door de inzet van een zogenaamde e-dna methode. Environmental-DNA (eDNA) is een nieuwe techniek waarbij de aanwezigheid van soorten wordt aangetoond op basis van het DNA dat dieren achterlaten in het milieu. Dieren scheiden dit DNA af via ontlasting, slijm, huidschilfers etc. Deze techniek is veelbelovend en kan dus ook gebruikt worden om de waterkwaliteit te onderzoeken.

 

Vanuit de VVD Pijnacker-Nootdorp had Paul Turion in 2022 al gevraagd of de gemeente snel aan de slag wilde gaan en het waterschap wilde vragen om onderzoek naar bestrijding van de blauwalg in de Dobbeplas te doen. Hier is nu gelukkig gehoor aan gegeven. Helaas moeten we nog wel even geduld hebben voordat het onderzoek plaats gaat vinden. Nu maar hopen dat het onderzoek wat oplevert waarmee de waterkwaliteit van de Dobbeplas kan worden verbeterd voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. De VVD Pijnacker-Nootdorp zal de voortgang en resultaten in ieder geval in de gaten houden.