VVD Pijnacker-Nootdorp tegenstander van vooruitlopen op de 'Spreidingswet'

Loop niet vooruit op de zogenoemde Spreidingswet bij de huisvesting van asielzoekers. Dat was het betoog van fractievoorzitter Gert-Jan Klapwijk van de VVD Pijnacker-Nootdorp in de gemeenteraad deze week.

Het college van B&W had voorgesteld om niet alleen te onderzoeken hoe in Pijnacker-Nootdorp asielzoekers kunnen worden opgevangen als de Rijksoverheid dat verplicht stelt, maar ook alvast uit te spreken dat de gemeente asielzoekers wil opvangen. Nog voordat er een wettelijke verplichting is - als die er komt - of er onderzoek heeft plaatsgevonden naar geschikte locaties en hoeveel mensen opgevangen kunnen worden.

 

Dat voorstel gaat de VVD Pijnacker-Nootdorp te ver. "Het is duidelijk dat er een landelijk probleem is met de opvang van asielzoekers," aldus Gert-Jan Klapwijk. "Maar de landelijke wetgeving is nog volop in beweging. Op de muziek vooruitlopen is niet wenselijk. Zeker niet als er nog zoveel vragen zijn." Vragen als welke locatie geschikt zou zijn voor opvang, bijvoorbeeld. En of het wel mogelijk is om opvang te combineren met flexwoningen voor starters op de woningmarkt en andere doelgroepen. De VVD Pijnacker-Nootdorp vindt dat dat eerst moet worden uitgezocht voordat we bepalen of we dat als gemeente willen. En niet andersom, door al 'ja' te zeggen zonder dat duidelijk is wat het allemaal precies betekent. Om die reden zal de VVD Pijnacker-Nootdorp samen met andere partijen in de gemeenteraad proberen het voorstel zo aan te passen dat we alleen maar voorbereid zijn op wettelijke verplichtingen als die er komen. En niet daarop vooruitlopend al te zeggen dat we uit eigen beweging asielopvang willen realiseren.