Sociaal domein in de spotlights

Deze raadsperiode staat het sociaal domein in de schijnwerpers. Zo was er een bijeenkomst van de klankbordgroep bij de prachtige nieuwe locatie van het SWOP. VVD-raadslid Karin Zwart was daarbij aanwezig. En stonden er drie agendapunten op de agenda met betrekking tot zorg, waar Karin het woord over voerde. De startnotitie visie op het Sociaal Domein, de ontwerp Woonzorgvisie en het bestedingsplan POK- middelen (geld om de dienstverlening van de overheid mee te verbeteren).

© Karin Zwart

De VVD Pijnacker-Notodorp vindt het van belang dat iedereen meedoet en we dus niemand uitsluiten. Dat zorg dicht bij huis geleverd wordt én van goede kwaliteit is. En dat er voor alle doelgroepen in onze samenleving passende woonruimte is. We willen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft en dat er kritisch gekeken wordt of de hulp die wordt gegeven noodzakelijk en passend is. Vroegsignalering en ‘normalisering’ helpen daarbij: geen problemen zien waar ze niet zijn, en meteen helpen als er wel een probleem is. De VVD Pijnacker-Nootdorp wil sturen op effectiviteit waarbij er oog is voor het grotere geheel (één gezin, één plan). In de startnotitie Visie op het Sociaal domein wordt terecht gesteld dat er om het Sociaal domein geen hekken te zetten zijn. Oog hebben voor het grote geheel, vertrouwen in de overheid herstellen en zorgen dat de zorg effectief is en betaalbaar is en blijft. De plannen die het college van B&W deze weken presenteerde zijn allemaal met dat oogmerk opgesteld laten een ambitieuze en integrale aanpak zien. Dat én de positieve effecten van de gekozen aanpak op de gemeente financiën maken dat de VVD Pijnacker-Nootdorp in kan stemmen met deze plannen.