Informatie avond over afval in Pijnacker-Nootdorp

Op dinsdag 4 april was er een informatie avond over afval. Vanuit de VVD waren Paul Turion en Karin Zwart aanwezig. Een beleidsmedewerker van de NVRD (de Nederlandse Vereniging Reinigings Directeuren) kwam hier vertellen hoe Pijnacker-Nootdorp staat ten opzichte van de landelijke cijfers over afvalverwerking.

© Paul Turion

Al vrij snel werd duidelijk dat Pijnacker-Nootdorp nog veel te doen heeft om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Nu is dat nog 178kg restafval per inwoner per jaar, maar dat moet zeker terug naar 100 kg per inwoner per jaar. Dus nog een hoop werk te verzetten. Vanuit de gemeente werd daarna een presentatie gegeven over de ontwikkeling. Het nieuwe inzamelen heeft wel effect, we zijn van 220 kg naar 178 kg gedaald (zie foto). Maar dat is dus nog lang niet genoeg. Duidelijk werd dat in het restafval nog een groot deel gft  (34%, ofwel 60 kg) wordt aangetroffen. Als we dit percentage omlaag weten te brengen komen we al aardig in de buurt van de 100 kg restafval. Zaak is wel dat het college en de raad nu voorstellen doen om dit te gaan realiseren. Medio dit jaar worden de eerste voorstellen hiervoor verwacht. Natuurlijk kan iedereen zelf al zijn steentje bijdragen en goed nadenken over welk afval in welke afvalbak hoort. hier een link naar de afvalwijzer