Ondernemers en de VVD

Als VVD staan we voor onze ondernemers. Een gezonde en innovatieve regionale economie is in ieders belang.

© Gert-Jan Klapwijk

De VVD wil ondernemers steunen om hun bedrijven verder te ontwikkelen en te verduurzamen, zodat zij de banenmotor kunnen blijven waarop onze regio draait. Als lokale VVD hebben we de provincie daarbij hard nodig. Om bijvoorbeeld bedrijventerreinen en winkelcentra levendig te houden. En om een goede toekomstvisie te hebben voor onze glastuinbouwgebieden. Kies daarom op 15 maart voor de VVD bij de verkiezingen voor provinciale staten.

#vvd #VVD #verkiezingen #verkiezingen23 #provincialestaten #ondernemers #pijnackernootdorp #stemmen