VVD Pijnacker-Nootdorp bij debat over Greenport

Onlangs was VVD-raadslid Harry Wubben aanwezig bij een interessant politiek debat over het zogenoemde Greenport. De Greenport is een samenwerking van tuinbouwgebieden met de daaraan verbonden bedrijven. Het debat werd georganiseerd samen met de VVD-afdelingen van Lansingerland, Westland en Waddinxveen, vooruitlopend op de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart.

© Harry Wubben

Als glastuinbouwgemeente zit Pijnacker-Nootdorp middenin de Greenport, en het debat vond plaats bij Ammerlaan the Green Innovators in Pijnacker. Lokaler kan niet! Vanuit de VVD, D66 en GroenLinks debatteerden politici over onderwerpen als stikstof, energie, wonen en mobiliteit. In de zaal veel mensen uit de sector, zoals vertegenwoordigers van Glastuinbouw Nederland. En natuurlijk onze eigen Harry, die als eigenaar van een glastuinbouwbedrijf het vak uitstekend kent. 

Het werd al snel duidelijk dat over de toekomst van de Greenport inhoudelijk grote verschillen van mening bestaan. Bijvoorbeeld over de vraag of de provincie financieel moet bijdragen aan de warmtetransitie in Oost- en Westland, hoe de provincie de stikstofopgave moet aanpakken, en wat de mogelijkheden moeten zijn om distributiecentra te vestigen.

Er moeten stappen worden gezet, waar het gaat om stikstof en de energietransitie bijvoorbeeld. De komende jaren zijn daarvoor essentieel. Als ondernemerspartij wil de VVD onze ondernemers daarin ondersteunen. Want we hebben hen keihard nodig voor de welvaart in onze regio.