Waarom stemmen op het waterschap?

Pijnacker-Nootdorp ligt in het laagst gelegen gedeelte van Nederland. Het is daarom hard werken voor droge voeten voor de inwoners van onze regio. Ook zijn veel ondernemers afhankelijk van goed waterbeheer voor hun bedrijven. De VVD wil dat het waterschap die taken goed doet, en daarbij verantwoord omgaat met belastinggeld.

© Jacco Breedijk

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de waterschappen. Een mooi moment om eens stil te staan bij het werk van de waterschappen. Kies 15 maart voor de VVD bij de waterschapsverkiezingen in het Hoogheemraadschap Delfland.
Wat doen de waterschappen nu precies?
In het kort hebben de waterschappen drie kerntaken:
Waterveiligheid. Het waterschap beheert onze regionale dijken om overstromingen te voorkomen. Daarnaast co├Ârdineert het projecten om de rivieren waar nodig juist meer ruimte te geven.
Waterkwaliteit. Het waterschap zuivert ons afvalwater en bewaakt de waterkwaliteit in sloten en (recreatie)plassen.
Waterbeheer. Het waterschap draagt er zorg voor dat er in tijden van droogte voldoende water beschikbaar is en dat we bij extreme neerslag juist droge voeten houden door goed beheer van ons oppervlaktewater.
Het werk van het waterschap wordt de laatste jaren steeds omvangrijker door klimaatverandering, bodemdaling en omdat Nederland steeds voller wordt. Aan de andere kant moeten de lokale belastingen betaalbaar blijven voor iedereen. Werk aan de winkel dus voor onze waterschappen.
Onze gemeente Pijnacker-Nootdorp valt binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap Delfland, een van de oudste waterschappen van Nederland. Het algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit 30 zetels: 21 zetels worden verdeeld bij de aankomende verkiezingen, de andere 9 zetels worden bezet door vertegenwoordigers vanuit bedrijven, natuurorganisaties en de agrarische sector. Op dit moment is de VVD met 5 zetels de grootste fractie in het hoogheemraadschap en dat willen wij graag zo houden. Via onderstaande link kunt u meer lezen over de VVD-fractie van Delfland.