Internationale vrouwendag

8 maart Internationale Vrouwendag, als vrouw in de fractie voor mij de dus de “eer” om er over te schrijven namens de VVD fractie Pijnacker- Nootdorp.... en eerlijk? Zoals ik mij in geen enkele internationale dag (nu ja met uitzondering van 12 mei, Dag van de Verpleging) verdiep, had ik mij hier ook nog nooit in verdiept.

© Karin Zwart

Op Internationale vrouwendag wordt gevierd wat vrouwen al hebben bereikt. Daarnaast gaat het over de strijd voor gelijkwaardigheid. Dit jaar is het thema “Onbeperkt Leefbaar”.

Voor mij betekent “Onbeperkt Leefbaar” dat ik kan zijn zoals ik wil zijn. Dat betekent dat ik mijn functie als raadslid uitvoer zoals ik ben, mijn vak uitoefen zoals dat bij mij past en mijn leven leef, zoals ik dat prettig vind uiteraard met respect voor de ander. Dat kan alleen in een samenleving waar mensen gezien, gehoord, erkend en gelijk behandeld worden, met al hun kwaliteiten hun steentje mogen bijdragen én als waardevol gezien worden. Of dit nu in de privé- of werkomgeving is, of in de politiek. Het woord “strijd” in het streven naar gelijkwaardigheid vind ik daarom een niet juist gekozen woord.

Strijden doe je met een vijand. Door samenwerking kom je tot het realiseren van doelen. Dat uiteraard in het besef dat het niet Onbeperkt Leefbaar niet vanzelfsprekend is. Maar door iedere dag op kleine dingen het verschil te maken, weet ik zeker dat die vanzelfsprekendheid er komt