VVD Pijnacker-Nootdorp op bezoek in Boskoop

Op uitnodiging van de Blauwe kamer, het platform voor VVD-bestuurders in Holland Rijnland, heeft raadslid Karin Zwart een kijkje mogen nemen in Boskoop, bij ondernemers in het oudste tuinbouwgebied van Nederland.

© Karin Zwart

De VVD zet stevig in op bouwen bij de komende verkiezingen om het woningtekort aan te pakken. Klimaat adaptief bouwen is noodzakelijk om hitte stress tegen te gaan, ruimte te bieden voor waterberging en de biodiversiteit te vergroten. Het inzetten op natuur-inclusief bouwen is daarnaast noodzakelijk om op termijn meer woningen te kunnen realiseren. De bedrijven en de ondernemers die tijdens de bijeenkomst aan het woord kwamen, zijn hierin gespecialiseerd. Zij hebben iets te bieden op het vlak van (internationale) vergroening van onze leefomgeving.

Dit sluit helemaal aan bij waar wij als VVD voor staan. Bouwen, ondernemen en (verstandige) duurzaamheid sluiten elkaar niet uit, maar kunnen elkaar juist versterken.

Na de inspirerende presentaties van de aanwezige bedrijven namen Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Jeannette Baljeu, gedeputeerde van Zuid-Holland en lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen, ons mee in de ontwikkelingen op het gebied van internationale handel én de aankomende verkiezingen.

Mooi om zo’n kijkje in de keuken te krijgen, en nuttig voor Pijnacker-Nootdorp!