Wat betaalt u aan afvalstoffenheffing in 2023?

Donderdag 22 december 2022 heeft de gemeenteraad de nieuwe belastingtarieven vastgesteld. Vooruitlopend hierop is de gemeenteraad op bezoek geweest bij Avalex onze afvalverwerker. Er is goed nieuws en er is slecht nieuws te melden. Het goede nieuws is dat de nieuwe manier van afval inzamelen begint te werken. Onze hoeveelheid restafval is gedaald van 190 kg naar 177 kg per inwoner per jaar. Dit betekent minder kosten voor het verbranden, beter voor het milieu en daarnaast opbrengst uit de verkoop van materialen. Kortom iedereen wordt er beter van. Of zoals raadslid Paul Turion van de VVD Pijnacker-Nootdorp het zegt: “ Afval scheiden moet lonen voor onze inwoners.” Als we beter afval scheiden moeten we ook minder gaan betalen.

© Paul Turion

Het slechte nieuws is dat we naar 100 kg rest afval per jaar moeten dalen en dat we daar dus nog ver van af zitten. Voordeel van beter afval scheiden is dat we ook minder afvalstoffenheffing hoeven te betalen. Voor 2023 wordt de afvalstoffenheffing een bedrag van 382,80 voor een meerpersoonshuishouden, dat is een stijging van 1,3% of € 4,80 per jaar en dus veel minder dan de inflatie dit jaar.

Omdat we zo goed afval scheiden is het tarief in Pijnacker-Nootdorp lager dan in Delft, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Dat willen we natuurlijk ook zo houden. In 2023 zal de gemeenteraad in overleg met het college na gaan denken over mogelijkheden om nog beter afval te kunnen gaan scheiden.