VVD Pijnacker-Nootdorp organiseert rondetafelbijeenkomst over dakopbouwen

Op dinsdagavond 13 december organiseerde de VVD Pijnacker-Nootdorp samen met het CDA, D66 en PPN een rondetafelbijeenkomst over dakopbouwen. De afgelopen jaren is dit thema een aantal keren in de gemeenteraad besproken, waarbij inwoners die een dakopbouw wilden bouwen vaak vroegen om van het huidige beleid of een bestemmingsplan af te wijken.

Bij de bijeenkomst waren enkele tientallen inwoners aanwezig, die na een presentatie over de huidige regels met elkaar in gesprek gingen aan de hand van een aantal stellingen. Veel mensen in de zaal waren voorstander van versimpeling van de regels. En inwoners willen graag dat de regels zoveel mogelijk overal hetzelfde zijn. Zo noemden aanwezigen het voorbeeld dat zijzelf geen dakopbouw mogen bouwen, terwijl verderop in de straat al dakopbouwen aanwezig zijn.

Ook is er gesproken over de vraag in hoeverre je je buren erbij moet betrekken als je een dakopbouw wil bouwen. Zou het verplicht moeten zijn om eerst met de buurt in gesprek te gaan bijvoorbeeld? Of halen de buren de informatie wel uit de gemeenteberichten?

Het was een geanimeerd gesprek, waarin iedereen zijn mening heeft kunnen geven. Ook na afloop werd er nog lang doorgepraat. De organisatoren gaan nu samen om tafel om te bespreken hoe we deze avond het beste een vervolg kunnen geven. Want dat er werk aan de winkel is, dat is wel duidelijk!