Uitnodiging bijeenkomst dakopbouwen

Op dinsdagavond 13 december 2022 is er vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het bestuurscentrum een rondetafelbijeenkomst over het onderwerp dakopbouwen. De afgelopen jaren is dit thema een aantal keren in de gemeenteraad besproken, waarbij inwoners vaak vroegen om van het huidige beleid of een bestemmingsplan af te wijken.

In gesprek

De raad gaat graag met geïnteresseerde inwoners en deskundigen in gesprek over het huidige en gewenste gemeentelijke beleid rond dit onderwerp. De bijeenkomst begint met een korte toelichting over de nu geldende regels.

Interactief programma

Aansluitend is er een interactief programma waarbij, aan de hand van een aantal stellingen, deelnemers kunnen discussiëren met elkaar en ideeën uitwisselen. Bijvoorbeeld over de vraag waar dakopbouwen zouden moeten worden toegestaan en of er altijd een vergunning nodig moet zijn voor een dakopbouw?

Initiatief van raadsleden

Deze avond is een initiatief van Janno Meijer (CDA), Sylvia Markerink (D66), Gert-Jan Klapwijk (VVD) en Tim Geutjes (Progressief PN). De inloop is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst eindigt om 21.30 uur. Meer informatie, e-mail: griffie@pijnacker-nootdorp.nl.