Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp: Transformatie gebied Delfgauw

Heel Nederland werkt toe naar omgevingsvisies, dit is een nationale opgave om voor alle inwoners van ons land transparanter en makkelijker vindbaar te maken wat er wel of niet mag op een bepaalde locatie. Uiteindelijk zullen de bestemmingsplannen verdwijnen en opgaan in deze visies.

Het maken van keuzes is een opgave die bij de politiek ligt en waarbij wij luisteren naar de wensen van onze inwoners. Waar de een kansen ziet, ziet de andere bedreigingen. Tot komende woensdag kunnen alle inwoners hun zienswijzen indienen, daarmee kun je aangeven wat je zeker niet wilt, en natuurlijk ook wat je mist en graag wel zou willen.

We horen en zien nu veel onrust en zorgen in Emerald omdat de groenstrook aan de A13 is opgenomen als ‘transformatie gebied’.


De huidige bestemming is: ‘gemengde bestemming Detailhandel, Wonen, Groen’. En voor de duidelijkheid: er is op dit moment nog geen andere bestemming voorgesteld. Wel dat er naar die huidige bestemming gekeken zou moeten worden.


Er zijn ideeën genoeg, ‘kan er niet wat meer gedaan worden met de locatie van de ijsbaan, die wordt nu toch maar eens in de paar jaar gebruikt’. ‘Kan er niet een plek voor jongeren komen aan de rand waar niemand er last van heeft’. ‘Kan er niet wat gedaan worden op de locatie van het tuincentrum, bijvoorbeeld woningen voor onze kinderen’.

Tegelijkertijd zijn er ook veel zorgen: ‘er gaat toch niet gebouwd worden op de laatste groene strook’. ‘we laten het groen toch niet verloren gaan’. ‘weten ze niet hoe geliefd dit stukje groen is bij de hondenbezitters en wandelaars in de wijk’.

Wij hopen op heel veel reacties en ideeën en roepen daarom met zijn allen iedereen op om te reageren!

Het moment voor inspraak voor wensen en zorgen is nu: via onderstaande link komt je bij alle documenten en de plek om direct je inspraak reactie te laten horen.

U vindt de concept omgevings visie voor Pijnacker-Nootdorp hier: Ontwerp Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 – Gemeente Pijnacker-Nootdorp