De Omgevingsvisie is van groot belang voor de toekomst van onze gemeente.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp buigt zich nu over de ontwerp-Omgevingsvisie voor onze gemeente. De Omgevingsvisie is van groot belang voor de toekomst van onze gemeente. Waar komt er woningbouw? Hoe voorzien we in onze energiebehoefte? Voor de VVD-fractie en wethouder Ilona Jense staat het belang van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp daarbij voorop. Onze inwoners zijn niet gebaat bij onnodige vertraging en stilvallen van de besluitvorming: er is een woningtekort en verduurzaming van de energievoorziening raakt ons allemaal. De mensen in Pijnacker-Nootdorp verwachten terecht dat de gemeente daarmee voortvarend aan de slag gaat. 

 

Om door te kunnen pakken met woningen en energie is de Omgevingsvisie hoognodig. Niet over een jaar pas, maar deze raadsperiode al. Het ontwerp van de Omgevingsvisie is uitgebreid en grondig voorbereid. Er zijn door inwoners al ruim 11.000 reacties ingediend. daarmee is het ontwerp echt een product van het college, de gemeenteraad en de inwoners samen. Nu is het tijd om het ontwerp te toetsen bij al onze inwoners, om te zien of het ontwerp past bij hun mening. En kan de omgevingsvisie deze raadsperiode worden vastgesteld.

De VVD zoekt daarvoor de samenwerking met iedereen die de toekomst van de gemeente een warm hart toedraagt, verantwoordelijkheid wil nemen en bereid is om te doen wat nodig is. Het liefst met alle partijen in de gemeenteraad en binnen het raadsbrede hoofdlijnenakkoord, als dat kan. In ieder geval met de inwoners van onze gemeente, het vrijgeven van de visie is een ‘call to action’ voor iedereen.  Laat daarom je mening horen aan de fractie van de VVD of aan de gemeente!