Wat gebeurt er met de opbrengst van Eneco?

Een jaar gelden werd de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp gevraagd in te stemmen met de verkoop van aandelen Eneco. De opbrengst was 86 miljoen euro. Dat was goed nieuws. Minder goed nieuws was dat hierdoor het jaarlijkse dividend van 1,5 miljoen kwam te vervallen. Vanuit de  VVD (Peter van den Heuij) en andere partijen is bij verschillende begrotingsbehandelingen aangegeven dat er is ingestemd met de verkoop van de Eneco als de opbrengst zou aangewend worden om onze gemeente op de lange termijn te versterken. De Raad wil niet dat het geld wordt gebruikt om gaten te stoppen. De Raad en expliciet de VVD heeft het college gevraagd om met een voorstel te komen. Afgelopen donderdag is dit voorstel van het college besproken in de raad besproken. Het voorstel is om de schulden van de gemeente met ongeveer de helft terug te brengen en er worden allerlei investeringen via een boekhoudactie versneld afgeschreven. Hier wordt 45 miljoen voor ingezet. Hierdoor ontstaat jaarlijks 1,6 miljoen euro ruimte in de begroting. Hiermee is het jaarlijks dividend in elk geval voor een groot aantal jaren gerepareerd en houd de gemeente nog geld over om extra te investeren.

 

De raad was in grote meerderheid voor dit voorstel. Met deze maatregelen is het huishoudboekje van de gemeente de komende jaren weer op orde. Wel waren er vanuit de VVD en andere partijen vragen over deze uitwerking. In het debat diende Paul Turion van de VVD een amendement in om de 1,6 miljoen jaarlijkse ruimte die nu ontstaat apart te zetten in de begroting. Of zoals Paul Turion zei: “ we willen wel grip houden op waar deze 1,6 miljoen nu aan besteed gaat worden”.  Zaken die uit dit bedrag betaald kunnen worden zijn bijvoorbeeld: de verlengde komkommerweg, een extra fiets/ecoduct over de A13 bij de Ackerdijkse plassen en aankoop van grond om woningen te bouwen voor onze inwoners. De raad heeft afgelopen donderdag in ruime meerderheid ingestemd met dit aanvullende voorstel van de VVD. Met deze waarborg vindt de VVD en raad dat de uitwerking overeenkomt met wat de raad graag wil. De Eneco gelden worden op deze wijze goed besteed!