VVD stemt in met snelfietsroutes naar Den Haag en Rotterdam

Mobiliteit is voor de VVD een belangrijk onderwerp. In de infrastructuur van onze gemeente zijn inmiddels veel knelpunten weggenomen. Dat geldt ook voor het plan om snelfietsroutes te realiseren dat 25 maart in de gemeenteraad is aangenomen.

Dit onderwerp heeft de VVD al in een vroeg stadium geagendeerd en wethouder Jense heeft er veel aan gedaan om dit initiatief gerealiseerd te krijgen. Met de komst van e-bikes en speedpedelecs is de gemiddelde afstand woon-werkverkeer wat mensen bereid zijn te fietsen toegenomen tot ongeveer 15km. Met die afstand sta je vanuit Pijnacker midden in Den Haag of in de koopgoot in Rotterdam en vanuit Nootdorp in het centrum van Leiden.

 

Nu worden er twee routes gerealiseerd: Pijnacker-Den Haag en Delft-R’dam Alexander. Hiervoor vraagt de MRDH een gemeentelijke bijdrage van 30%. Daarmee laat ook de MRDH het belang zien van deze fietsroutes. De VVD heeft wel aandacht gevraagd om in de uitvoering rekening te houden met de verkeersveiligheid. Zo wordt de Fellowshiplaan een fietsstraat. Maar deze route wordt veel gebruikt als sluiproute tussen Ypenburg en Nootdorp/Pijnacker.

 

Met deze snelfietsroutes wordt het wegennet en OV ontlast. Dat past uitstekend in hoe de VVD naar mobiliteit kijken. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Dat past ook uitstekend hoe de VVD kijkt naar gezondheid. Die ontwikkeling zal worden versterkt op basis van de ervaringen met de Corona crisis.

Met deze snelfietsroutes kan ook de fietser schoon, heel snel en veilig op de bestemming aankomen. 

Zet cookies aan om de video te tonen.