Coronacrisis

 De Coronacrisis houdt ons al bijna een jaar in de greep. De rekening voor de rijksoverheid is opgelopen naar 60 miljard. De strategie en maatregelen om de economische structuur te behouden en banenverlies te voorkomen komt goed uit de verf. De andere maatregelen zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus en een goede opvang van corona patiënten. Onze gemeente volgt het rijk in de uitvoering van de maatregelen en informeert periodiek de Gemeenteraad. In deze maand staat een brief van het college op de agenda van de Raad over de stand van zaken. Daarin wordt onder de omstandigheden een tamelijk positief beeld geschetst. Waar we als VVD op hameren is dat we als Raad niet alleen worden geïnformeerd over de uitvoering van de maatregelen. Belangrijk is om te onderkennen dat naarmate de coronacrises langer duurt de sociaal psychologische factoren steeds belangrijker worden. Dat vergt dat zichtbaarheid en steun krijgen van de gemeente essentieel is. Een oproep om te luisteren en verbinding te houden. Dat geldt voor ondernemers, voor vertegenwoordigers van de winkelcentra, voor het onderwijs, voor gezondheidszorg, politie en BOA’s en vanzelfsprekend alle inwoners van onze gemeente. Alleen dan kunnen we het met elkaar volhouden om te doen waar het om gaat. Als fractie en wethouder van de VVD zetten we ons daar maximaal voor in.