Meer mensen vanuit de bijstand aan het werk in Pijnacker Nootdorp.

Als VVD zijn wij tevreden dat steeds meer mensen aan het werk zijn en geen bijstand meer nodig hebben. Alle begin is moeilijk, maar na een moeizame start in 2019 is in 2020 dan toch eindelijk het door de VVD gevraagde plan van aanpak in werking getreden. En met succes! Ondanks de corona crisis is de gemeente erin geslaagd om het aantal mensen in de bijstand met 9% te laten dalen. Van deze mensen die nu aan het werk zijn was 42% langer dan 2 jaar in de bijstand. Binnen de groep statushouders is de daling zelfs 15%. Doordat er minder mensen in de bijstand zitten houdt de gemeente ook meer geld over.  In totaal gaat het om 42 uitkeringen minder. Hiermee bespaard de gemeente rond de 650.000 euro per jaar aan uitkeringen. Hiermee is Pijnacker-Nootdorp koploper in de regio met het laagste aantal bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners. Kortom goed nieuws en zoals Paul Turion van de VVD zegt: “het is goed om te zien dat een goed plan leid meer mensen aan het werk en minder mensen in de bijstand. Het is echt een win-win situatie”. 

 

Het afgelopen jaar heeft de gemeente extra geld ingezet om mensen uit de bijstand naar werk te begeleiden. Dit op voorstel van de VVD die in november 2018 samen met D66, CDA en PPN een motie hebben ingediend om af te zien van het maken van een beleids- en uitvoeringsnota maar direct aan de slag te gaan. Het idee was snelheid te maken omdat het economisch voor de wind ging. Ook werd meegegeven om mensen uit de bijstand persoonlijk te benaderen, aandacht te geven en hen in direct contact te brengen met werkgevers. De VVD heeft samen met andere partijen lang moeten duwen om deze aanpak er door te krijgen en Wethouder Jense heeft er met veel energie de schouders ondergezet. We zijn erg verheugd met het resultaat. De komende periode zal de VVD in blijven zetten op een pragmatische aanpak om mensen in de bijstand uit te laten stromen naar betaald werk.  Hiervoor zal de VVD bij de kadernota wederom inzetten op extra geld om ook in 2022 en verder deze goede ontwikkeling voort te zetten.