VVD stelt vragen over de werkzaamheden aan de Vlielandseweg

In januari is gestart met de werkzaamheden aan de Vlielandseweg. Daarbij heeft de gemeente goed gekeken naar de impact van deze werkzaamheden op de doorstroming. Aandachtspunt daarbij is de Lange Campen als sluiproute door Ackerswoude. Hoewel de weg zelf is afgesloten met een bussluis, is er via de woonstraten nog wel verkeer mogelijk. Dit sluipverkeer wordt door de gemeente in de gaten gehouden. Maar onlangs hebben diverse bewoners aangegeven dat er toch veel sluipverkeer door de wijk rijdt. Daarom heeft de VVD vragen gesteld aan het college:

Herkent het college de geschetste problemen die in de brief worden genoemd? Herkent het college de herkomst en bestemming van het sluipverkeer? Kan het college aangeven welke maatregelen het gaat nemen om dit sluipverkeer tegen te gaan? Welke rol speelt daarbij de wegafsluiting van de Vlielandseweg? 

 

Wat is gedaan om te zorgen dat in dergelijke situaties on-line navigatiesystemen rekening houden met de wegafsluitingen?