VVD is goed in staat politieke keuzes in het Sociaal Domein te maken. Masterclass EA is daarvoor niet nodig.

De fractie van de VVD bedankt voor de uitnodiging voor de masterclass “Eerste hulp bij het maken van politieke keuzes” die de fractie van Eerlijk Alternatief heeft georganiseerd. Wij zullen hier niet aan deelnemen. Vanuit de Haya van Somerenstichting worden er binnen de VVD al verschillende masterclasses aangeboden. Deze door EA bedachte en samengestelde masterclass voegt daar weinig aan toe. Een van de sprekers is bovendien de rechterhand van Paul Kagie, de wethouderskandidaat die zich afgelopen zomer terugtrok omdat hij meende dat er in de gemeente achter de schermen spelletjes gespeeld worden en dat de wethoudersbenoeming een schijnproces zou zijn. 

 

De VVD ziet eerder de behoefte aan een informatieavond zoals Marieke van Bijnen daar ook (toen nog) als raadslid op aandrong. Deze zou binnen de ruimte van de klankbordgroep Sociaal Domein mét en vóór de raad georganiseerd kunnen worden. 

 

Ten slotte hebben we vraagtekens bij het uitnodigen van de pers. In een masterclass dienen deelnemers vrij van gedachten te kunnen wisselen. De woordvoerders van de verschillende fracties zouden volgens de uitnodiging een actieve rol krijgen. De aanwezigheid van de pers past niet in dat beeld.