VVD zoekt steun bij provinciale fractie voor verhuizing dierenpension


De gemeenteraad van Pijnacker Nootdorp heeft donderdag 26 november met 27 van de 31 stemmen/ 8 van de 9 fracties het voorstel aangenomen zoals voorgesteld vanuit ons college uit de portefeuille van Wethouder Ilona Jense om de verhuizing van een dierenpension binnen de grenzen van onze gemeente mogelijk te maken. (zaaknummer 1183269)

Dit bedrijf is al 15 jaar met de gemeente in gesprek om een nieuwe passende locatie te vinden en nu met de komst van de nieuwe wijk Tuindershof is het vinden van die nieuwe locatie extra urgent geworden.

Wij hebben samen met de ondernemer die locatie gevonden op een plek aan de rand van bestemmingsplan Oude Polder (Kern Pijnacker Zuid  Zuid-Oost). De locatie ligt aan de bebouwde kant van de N470 en grenst aan het 380Kv opstijgpunt.

 

Wij zijn ons er als raad en als fractie van bewust dat deze locatie in strijd is met het provinciaal beleid  zoals verwoord in de provinciale omgevingsvisie, het provinciaal programma en de provinciale omgevingsverordening. Dit omdat de locatie in deze documenten deel uitmaakt van het groene buitengebied.

De benodigde documenten om hiervan af te wijken worden op dit moment opgesteld en zullen in procedure gebracht worden.

 

Wij willen als VVD fractie Pijnacker Nootdorp de wens en hoop uitspreken op een positieve vooroverlegreactie vanuit de provincie.

 

In het plan is rekening gehouden met ruimte voor eventuele specifieke wensen vanuit de provincie voor de ruimtelijke onderbouwing.

 

De VVD ziet voor deze ondernemer op deze nieuwe locatie een mooie kans om te groeien en de maatschappelijke behoefte die we ervaren van zijn bedrijf invulling te blijven geven.

 

Uiteraard kunnen we eventuele vragen of zorgen verder toelichten of wegnemen. Wij hopen op ondersteuning voor deze ontwikkeling vanuit de VVD fractie in onze provincie.