Inzet VVD bij Begroting 2021 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Inzet VVD bij Begroting 2021 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Elk jaar is een van de hoogtepunten de begrotingsbehandeling van de gemeente. De begroting geeft aan hoe we er financieel voorstaan én hoe we geld binnen krijgen en waar het aan wordt uitgegeven. De vaststelling van de begroting 2021 door de Raad geeft de mogelijkheid om extra geld toe te kennen aan onderwerpen die belangrijk worden gevonden. Natuurlijk denkt elke partij daar anders over. Dus naast goede ideeën moet je ook van meerdere partijen steun krijgen.

We hebben als VVD het college complimenten gegeven voor de begroting 2021. In deze moeilijke tijd ten gevolge van de coronacrisis hebben we een gezonde begroting. In de begroting wordt ook al rekening wordt gehouden met de extra kosten die de gemeente moet maken. Niemand weet vanzelfsprekend wat dat ook voor de komende jaren betekent. We doen er dus ook verstandig aan behoedzaam met geld om te gaan. Iets wat we als VVD per definitie hoog in het vaandel hebben staan.

De VVD heeft als inzet voor de begrotingsbehandeling gekozen voor die onderwerpen die de gemeente sterker maakt voor de toekomst. Dat sterker maken zien we vooral op het punt van verbetering van de infrastructuur van wegen en van fietspaden die grote steden verbindt. Wat we ook belangrijk vinden is na te denken welke investeringen gedaan kunnen worden waar we geld mee verdienen en energiebesparing mee bereiken. Ten slotte hebben we onderwerpen benadrukt waar we geen extra geld voor hebben gevraagd meer wel beter op de agenda hebben gezet.

 

 

Fietspaden tussen grote steden

De coronacrisis dwingt ons na te denken ook over heel fundamentele vraagstukken. Een ding heeft de coronacrisis in ieder geval geleerd en dat is dat naast OV en de auto het gebruik van de fiets een versnelde hoge vlucht neemt. Het wordt een onmisbare schakel in het vraagstuk van verder toenemende mobiliteit. De gemeente is in onderhandeling met de MRDH over de aanleg van zogenoemde metropolitane fietspaden. Fietspaden die de grote steden verbinden en onmisbare schakels gaan vormen. We hebben als VVD een motie ingediend met het verzoek om versneld met een voorstel te komen en de financiële gevolgen af te wegen bij de eerstvolgende mogelijkheid om de begroting aan te passen. Onze motie is door de unaniem door de Raad aangenomen.

 

Aanleggen van de verlenging van de Komkommerweg

Een onderwerp dat al langere tijd op het to do lijstje staat is de verlenging van de komkommerweg. Noodzakelijk voor onze bedrijven, een verbetering vanuit mobiliteit maar ook zeker een verbetering van de verkeersveiligheid. Voor de VVD is belangrijk dat er niet alleen tempo wordt gemaakt (dat doet onze wethouder al) maar ook dat er tijdig financiële middelen worden vrijgemaakt. We hadden een motie klaar liggen om te zorgen dat het voorstel bij de volgende aanpassing van de begroting kan worden afgewogen. Met een toezegging van het college dat ze dat zullen doen was het indienen van de motie niet meer nodig.  

Veiligheid en Openbare orde

Bij de vorige begrotingsbehandeling hebben we als VVD het thema veiligheid en openbare orde geagendeerd. We hebben aandacht gevraagd voor ondermijning en criminele activiteiten met behulp van social media. Deze vormen van criminele activiteiten zijn nauwelijks in de statistieken terug te vinden. We zijn als Raad door de burgemeester inmiddels meer bijgepraat maar het is belangrijk dat we dit ook komend jaar regelmatig laten terugkomen. Dat geldt ook voor handhaving. Dat is iets wat voor burgers vaak wel zichtbaar is. Heel belangrijk is dat als we willen zorgen dat mensen zich aan de regels houden draagvlak behouden blijft. We realiseren ons dat BOA`s het in deze tijden niet alleen veel drukker hebben maar ook onder hoge spanning moeten werken. We hebben een amendement van het CDA mee ondertekend voor een extra beloning aan BOA`s.

 

Investeren in Ledverlichting om kosten te verlagen

Als VVD willen we graag een bijdrage leveren aan kostenbesparingen en duurzaamheids-doelstellingen. Hiervoor heeft de VVD een motie ingediend die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.

Met deze motie kunnen we 3 doelen realiseren waar de VVD belang aan hecht.

Waar gaat het dan om:

1.       Vervanging oude lampen

Door versneld oude openbare verlichting te vervangen door Led verlichting kunnen de kosten van de elektriciteitsrekening fors omlaag. Dit levert de gemeente op termijn dus structureel financieel voordeel op. Hierdoor kan de gemeente dit geld inzetten om andere zaken op te pakken of de belasting voor onze inwoners te verlagen. Goed nieuws dus.

2.       Slimmer verlichten

Daarnaast wil de VVD graag inzetten op slimmere verlichting. Hierbij kan je denken aan ledverlichting in de fietspaden zelf en verlichting die reageert op beweging. Met ledverlichting is dit simpel te realiseren. De oude verlichting kan niet zo snel schakelen en heeft vaak opwarmtijd nodig om aan te gaan. Met Led verlichting kan dit wel.  Daarnaast zijn er natuurlijk al een aantal fietspaden zoals het Virulypad voorzien van led verlichting in het fietspad zelf. Dit scheelt lantaarnpalen, stroom en zorgt voor een effectievere verlichting van het fietspad.

3.       Duurzaamheid

Door oude lampen te vervangen door Led verlichting zet de gemeente een stap vooruit in het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. Als je minder stroom gebruikt hoef je dat ook niet op te wekken.

Of zoals Paul Turion zegt “Win, win, win voor de gemeente en haar inwoners” .  De gemeente zal in het voorjaar van 2021 komen met een plan om dit in te gaan vullen. Vanuit de VVD wordt hier met enthousiasme naar uitgekeken en hopelijk kunnen we in 2021 al beginnen met deze stap vooruit.