Origineel samenbindend sportcafé


Op woensdagavond 4 november werd door de Sportraad een heel originele vervanging georganiseerd van hun sportcafé. Ruim 40 sportbestuurders, raadsleden (inclusief VVD) en wethouders en sportraadsleden zoomden samen met vragen over de impact van de coronacrisis, behoeftes en oplossingen.

De wordcloud bleef staan op twee issues: sterke teruggang van inkomsten uit baromzet en sponsors en het gebrek aan sociale binding en gezelligheid. De sportclubs waren zeer te spreken over het kwijtschelden van de veld- en zaalhuren door de gemeente in het voorjaar en de actie om lid van je vereniging te blijven. De wethouder kijkt in dit najaar nu vooral naar maatwerk om oplossingen te kunnen bieden aan de sportclubs die specifieke steun nodig hebben. Verder blijken clubs zelf al de nodige maatregelen te nemen om de kosten te beperken en worden er initiatieven ontplooid om uitwisselingen te doen tussen sporten om zo leden te behouden en alternatieven te kunnen bieden.

De digitale dialoog bracht velen die betrokken zijn in sportwereld van onze gemeente weer op creatieve wijze bij elkaar. Op originele wijze werd de bijeenkomst door alle deelnemers afgesloten met een vol geheven glas uit een klein pakketje dat door de Sportraad was aangeboden in samenwerking met de lokale ondernemers ‘Ommekantje’ en ‘Bloei zorgkwekerij’. Een samenbindend initiatief dat complimenten verdient voor het lichtpuntje in deze sombere coronatijd.