Kansen geven

VNO /NCW heeft op 27 september een middag georganiseerd met als thema “kansen geven”. Hoe krijg je mensen met afstand van de arbeidsmarkt weer aan de slag. Gastheer was van der Helm in Bleiswijk, dagvoorzitter was Erben Wennemars. De middag startte met veel mooie voorbeelden van mensen die geen werk hadden, met werkgevers in contact zijn gekomen die kansen zagen en beide blij zijn dat er een match is ontstaan. Voor werknemers het positieve om weer deel uit te maken van de maatschappij, structuur te hebben en zich gewaardeerd voelen, voor werkgevers gunstig omdat zij zeer gemotiveerde werknemers binnen krijgen die betrokken zijn en meerwaarde hebben. Erben Wennemars sloot de middag af met een persoonlijk verhaal hoe hij als topsporter bezig was en de nodige aanpassingsproblemen had toen hij als ex topsporter zijn weg moest vinden. Grootste leerpunt voor hem was om niet alleen aan het bereiken van je doel te denken maar blijf nadenken wat je gelukkig maakt. Als je daar ook binnen een bedrijf samen een visie op hebt komt het met het halen van resultaten voor elkaar. Kortom een inspirerende middag en opnieuw weer een ondersteuning van een van de speerpunten van de VVD om mensen aan de slag te krijgen.