Wijkschouw ‘s-Gravenhout

Wijkschouw ‘s-Gravenhout

Op woensdagavond12 september heb ik als wijkbewoner én VVD-politicus deelgenomen aan de wijkschouw ’s-Gravenhout Nootdorp. Ten opzichte van een aantal jaren is er veel bereikt. De sterk verbeterde oversteek van de Hofweg vanuit de Hoogeveenseweg is daar een voorbeeld van. Een wijkmanager met veel ervaring en een actieve bewonersvereniging zijn daar debet aan. We hebben als VVD ook een paar onderwerpen weten te regelen waar de wijk direct voordeel van heeft. Fietsenstallingen bij alle metrostations in onze gemeente waaronder Nootdorp en b.v. het voorkomen van woningbouw aan de overzijde van de Hofweg.

In de wijkschouw zijn onderwerpen genoemd zoals (verkeers)veiligheid met name op de Hofweg en de kruising ’s-Gravenweg en Laan van Floris de Vijfde. Onoverzichtelijkheid, niet heldere situaties en te hoge snelheden zijn de oorzaken. Een ander aandachtspunt is de lage waterstand van de sloot die door de wijk loopt en het gebrek aan doorstroming. De wijziging van de wateroverloop vanuit de Hoogeveenseweg naar de sloot parallel aan het pad van Montfort lijkt de oorzaak. De slechte staat van het wegdek van de ’s-Gravenweg is ook genoemd. Een aantal kleinere punten komt terug op de verwachting van bewoners dat de gemeente dat zou moeten doen waar de gemeente veronderstelt dat bewoners dat doen. De wijkschouw bleek nuttig en leuk. Met dank aan de wijkmanager Leen Sinteur en de gesprekken met bewoners.