De Begroting 2019 van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De Begroting 2019 van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Het vaststellen van een begroting voor onze gemeente is politiek gezien een belangrijk moment in het jaar. Het is hét moment waarin de Raad definitief bepaalt waar geld aan wordt uitgegeven en hoe dat wordt betaald. Naarmate er meer financiële speelruimte is, valt er meer te kiezen. De VVD staat voor een gezond huishoudboekje maar heeft ook duidelijke wensen waar geld aan moet worden uitgegeven (liever geld geven om mensen aan het werk te krijgen dan geld geven aan uitkeringen). U kunt ook ons als VVD raadsleden direct aanspreken op voor u belangrijk punten. In oktober en november wordt de begroting 2019 besproken en vastgesteld. Dat wordt zo georganiseerd dat u als bewoner van Pijnacker-Nootdorp betrokken wordt in de discussie. Op dinsdag 30 oktober wordt een bijeenkomst georganiseerd waar u als inwoner kunt inspreken. Bij die bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van alle politieke partijen aanwezig. Aansluitend vindt een begrotingsmarkt plaats waar gemeenteraadsleden bij verschillende kraampjes informatie kunnen halen bij wethouders. Op 6 november vindt op één avond de discussie over de begroting plaats en afrondend de vaststelling.