Busmuseum

Op maandag 10 september zijn vertegenwoordigers van de wijkvereniging Pijnacker-Zuid te gast geweest bij de VVD fractie. Onderwerp was het voorstel van het college om in Pijnacker-Zuid de realisatie van een busmuseum mogelijk te maken. Het gesprek was een vervolg op een eerdere informatiebijeenkomst en gesprekken met het bestuur van de wijkvereniging. Opnieuw werd aangegeven waarom de komst van een busmuseum door bewoners heel kritisch wordt bekeken. Kritiekpunten zijn:

·        De wijze waarop het voorstel door het college naar buiten is gebracht;

·        omvang en locatie van het museum wordt negatief beoordeeld;

·        geen vertrouwen in de levensvatbaarheid;

·        toename van milieuoverlast door oude dieselbussen en;

·        de verkeersveiligheid die in het geding komt vanwege de toename van verkeersbewegingen en zwaar verkeer.

Vanuit de VVD fractie hebben we aangegeven dat we het in procedure brengen van het voorstel juist belangrijk vinden omdat dan alle reacties en argumenten op tafel komen. Dat blijkt ook. Het punt van verkeersveiligheid is voor de VVD erg belangrijk en zal in de afweging zwaar meewegen. Goed dat het college nu een nader onderzoek doet naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het wachten is op de uitkomst. Wordt vervolgd.