VVD vindt combinatie kinderboerderij en uitbreiding scholen in Keizershof top!

VVD vindt combinatie kinderboerderij en uitbreiding scholen in Keizershof top!

 

De beide basisscholen in Het Nest moeten uitbreiden. De komende jaren zal het leerlingenaantal dusdanig groeien, dat er alleen al voor de scholen in Keijzershof 15 lokalen gerealiseerd moeten worden. Om de integrale kindcentra verder te ontwikkeling komen daar nog 4 lokalen bij. De gemeente moet volgens de rijksregels zorgen voor huisvesting. De vraag van het college aan de Gemeenteraad was dus niet óf die lokalen er moesten komen maar hoe deze goed kunnen worden ingepast in het bestemmingsplan Keijzershof. De VVD is voorstander om basisscholen op één locatie te huisvesten en bepleit al jaren voor de komst van IKC’s. Door ruimte te maken in het bestemmingsplan Keizershof kan deze ontwikkeling doorzetten. Dat gaat ten koste van appartementen die in Keijzershof waren voorzien en waar nu een alternatieve locatie voor moet worden gevonden. Een belangrijk aandachtspunt maar dat kan worden geregeld.   Voor de VVD was het een voorwaarde dat uitbreiding van de scholen niet ten koste zou gaan van de geplande kinderboerderij. De afgelopen jaren heeft de VVD samen met de initiatiefnemers zich hard gemaakt voor de komst van de kinderboerderij in Keizershof. Edo Haitsma (VVD): “Door de clustering van de kinderboerderij, de 2 basisscholen en speciaal onderwijs, kinderopvang en de sportaccommodatie, ontstaat een  ontstaat een soort onderwijs/kindereiland. Dit is een mooie aanvulling op de wijk.”