Avalex begroting met addertje onder het gras

Avalex is een van de onderwerpen die vaak op agenda van de Raad staat en bijna altijd gaat het over geld. Ook nu. Avalex heeft de begroting gepresenteerd voor 2019 en tegelijkertijd de jaarrekening 2017. Op basis van de jaarrekening krijgen de deelnemende gemeenten geld terug, voor Pijnacker-Nootdorp is dat 127.350 euro. Mooi zou je zeggen. Helaas schuilt er een addertje onder het gras.

De begroting is minder positief. Avalex voorziet kostenstijgingen en samen met onzekerheden aan de inkomstenkant moet er geld bij. Voor 2018 valt het mee, maar voor 2019 gaat de begroting van Avalex met €200.000 omhoog.  Dat is een voorlopig inzicht. Avalex is nog niet in staat om ook voor de komende jaren financiële helderheid te geven.  Dat betekent dus voor Pijnacker-Nootdorp een hogere bijdrage aan Avalex én onzekerheid of er nog meer geld bij moet.  Wat we als VVD belangrijk vinden is dat er goed met uw geld wordt omgesprongen en dat de dienstverlening van Avalex wordt verbeterd. In de reactie van de Gemeente Pijnacker op de begroting van Avalex wordt dat goed verwoord. Pijnpunt blijft dat er (financiële) risico’s aanwezig zijn, de uitvoering van de verbeterplannen traag verloopt en het de vraag is of we Avalex goed kunnen aansturen. Op 4 juli is er een raadsconferentie over de toekomst van Avalex.  De inzet van de VVD is en zal zijn dat Avalex als een bedrijf gaat opereren en “goede kwaliteit levert tegen minimale kosten”.