Start van nieuwe VVD fractie

Na een intensieve en goede verkiezingscampagne met een uitstekend resultaat voor de VVD startte de coalitieonderhandelingen. Onderhandelingen waar de VVD/PN als grootste partij het voortouw in kreeg. De uitkomst is bekend. Een Hoofdlijnenakkoord waar alle partijen van de Gemeenteraad zich aan hebben verbonden en een college van VVD, EA, CDA en D66. Een einduitkomst waar we als VVD zeer tevreden over zijn.

Omdat Ilona Jense voor de VVD wethouder werd ontstond er een vrije plaats in de fractie die door Paul Turion als eerstvolgende op de lijst is ingenomen. Vervolgens moest er nog het nodige gebeuren. Het kiezen van een fractievoorzitter en het verdelen van de portefeuilles.

De fractievoorzitter ben ik geworden en de portefeuilleverdeling is gemaakt en kunt u terugvinden bij de toelichting van de fractieleden. De term “nieuwe”  fractie is eigenlijk niet goed van toepassing. HP, Jim, Bart,Edo, Paul, ikzelf en Daan als ondersteunend fractielid, hebben in het afgelopen jaar met alle activiteiten rond de verkiezingen elkaar goed of nog beter leren kennen. Veel gedaan, veel gesproken en met elkaar de nodige knopen op het punt van de coalitievorming. Inspirerend is dat we nu qua omvang de grootste fractie hebben en qua samenstelling een brede verscheidenheid zien. Dat leidt tot goede discussies en daarmee ook afgewogen standpunten. 

In mei ronden we de eerste raadscyclus af en in juni de tweede. In de mei vergaderingen gaat het vooral om het voorontwerp Pijnacker-centrum, autobusmuseum, uitbreiding van huisvesting van scholen in Keijzershof en de houtstookoven. In juni staat er veel onderwerpen op de agenda op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Financiën. Voor de vakantie plannen we een dag om terug te kijken hoe we zijn gestart en bereiden we ons verder voor. Over de vakantie heen komt het college met een uitvoeringsplan van het hoofdlijnenakkoord. Opnieuw een uitdaging om zoveel mogelijk de VVD onderwerpen er goed en concreet in te krijgen. Aanpakken dus en samen met onze wethouder de krachten bundelen.