Peter van den Heuij fractievoorzitter

De VVD Pijnacker-Nootdorp heeft na een intensieve verkiezingscampagne een uitstekend resultaat geboekt bij de Gemeenteraadsverkiezing. Met zes zetels de grootste partij van de Gemeenteraad, nam de VVD na de verkiezingen het voortouw om een nieuw college te vormen. Zoals bekend is in een hoog tempo een raadsbreed hooflijnenakkoord opgesteld en is met de VVD, Eerlijk Alternatief, het CDA en D’66 een college samengesteld.

Een hoofdlijnenakkoord waar we veel voor de VVD belangrijke punten in hebben gekregen, zoals verlaging van Belastingen, woningbouw, bevorderen van de economie en duurzaamheid. De VVD levert Ilona Jense als nieuwe wethouder. Daarmee kwam een plaats vrij in de fractie. Paul Turion is in de raadsvergadering van april beëdigd als nieuw raadslid. De fractie heeft Peter van den Heuij gekozen als nieuwe fractievoorzitter. “We hebben een grote fractie met een goede mix van ervaring en nieuw talent. Nu gaat het erom initiatieven te nemen en resultaten te boeken. Daar gaan we voor” aldus Peter.