Jim de Bruijn

© Jim de Bruijn


Ik ben Jim de Bruijn, 29 jaar oud en mijn hele leven woonachtig in deze gemeente. Hierdoor heb ik gezien waar we als dorpskernen vandaan komen en tot welke mooie gemeente we zijn uitgegroeid.

Groei en ontwikkeling gaat niet vanzelf, hiervoor is durf, inzet, optimisme en doorzettingsvermogen nodig. De VVD heeft de afgelopen jaren samen met ondernemers en inwoners bijgedragen aan deze ontwikkeling. Hoewel we ver zijn gekomen valt er altijd iets te verbeteren. Ik geloof dat de VVD samen met inwoners en ondernemers onze gemeente nog een stukje mooier kan maken.

Woorden bouwen geen huizen, buurten knappen zichzelf niet op en straten worden niet vanzelf veiliger. Daar moet je wat voor doen. De VVD gaat ermee aan de slag.