Edo Haitsma

© Edo Haitsma

Ik ben Edo Haitsma, 49 jaar geleden geboren in Enschede, getrouwd en vader van een dochter en een zoon. Sinds 2008 wonen we in Nootdorp. Daarvoor hebben we bewust gekozen, vanwege de groene omgeving waarbij de stad altijd dichtbij is.

 

Sinds 2010 ben ik gemeenteraadslid. De eerste periode heb ik mij vooral gericht op ruimtelijke ordening. De afgelopen 4 jaar heb ik mij ingezet voor onze kinderen en jongeren en wonen. Maar dat is nog niet af. Ik ga de komende periode verder bouwen aan de toekomst van onze gemeente, de toekomst van onze inwoners, waaronder vooral ook de jongste generatie. Zo wil ik de jeugdhulp verder vorm geven en meer richten op effectiviteit.

 

Maar wist u dat de peuteropvang en voorschoolse educatie voor de allerkleinsten in onze gemeente slechts één organisatie aangewezen is? Ik zou deze gedwongen winkelnering willen doorbreken. Ouders moeten zelf kunnen kiezen welke opvang het beste bij hun kind past.

En een paar jaar geleden hebben we ruimte geboden voor de ontwikkeling van integratie kindcentra (IKC). Het onderwijs moet voor iedereen gelijke kansen bieden. Maar wel in verscheidenheid. De IKC's bieden die mogelijkheid.

 

De komende periode zullen er ook nieuwe woningen gebouwd moeten worden. De krapte zorgt in sommige plaatsen in Nederland voor uitzonderlijke taferelen. Dat wil ik hier voorkomen. Daarom moeten we niet alleen voor starters bouwen, maar ons inzetten om te zorgen dat mensen kunnen doorstromen naar andere woningen, dat ook senioren plezierig in onze gemeente kunnen (blijven) wonen.

 

De groei van onze gemeente vraagt om goede voorzieningen. Een daarvan is een adequaat mobiliteitsbeleid. Dus én goed openbaar vervoer én goede wegen én goede fietsvoorzieningen.

 

Daar ga ik mij de komende jaren voor inzetten.

 

Mijn portefeuille bestaat uit de onderdelen:

-        Jeugdhulp

-        Onderwijs en kinderopvang

-        Mobiliteit

-        Wonen

-        Duurzaamheid

 

Daarnaast ben ik uw aanspreekpunt voor de wijken:

-        Vrouwtjeslant

-        Nieuweveen