Peter van den Heuij

© Peter van den Heuij


Ik ben Peter van den Heuij, getrouwd met Marjan en samen hebben we vier kinderen.  Kinderen die in Nootdorp geboren en getogen zijn en sportief actief zijn bij HCP. Inmiddels zijn de twee oudsten uitgevlogen.  Ons gezin wordt aangevuld met twee teckels Bengel en Doerak.  Marjan is makelaar en werkt in Nootdorp, ik werk op het ministerie van Financiën.


 


Ik ben (voor een derde periode) raadslid voor de VVD. Met mijn ervaring leid ik de fractie als fractievoorzitter. Bij de start van de nieuwe fractie is een portefeuilleverdeling gemaakt. We hebben aangesloten bij de portefeuilleverdeling zoals dat in het college heeft plaatsgevonden. Wat ook belangrijk is dat iedereen een pakket heeft dat aansluit bij zijn interesses. Ten slotte is belangrijk dat kennis voldoende gespreid is of wordt in de fractie.  Ik richt me op Regionale samenwerking, economie (met name Glastuinbouw (vanwege economisch belang maar ook vanuit duurzaamheid) arbeidsmarkt en kwaliteit van de uitvoering van beleid.  Ik ben als fractielid aanspreekpunt voor ‘s-Gravenhout.  Collega’s zijn dat voor andere delen van de gemeente. Zo kunt u altijd iemand uit uw directe omgeving aanspreken.Voor mij was een belangrijke motivatie om de politiek in te gaan dat ik ook een steentje wil bijdragen aan mijn eigen woon- en leefomgeving. Vanuit een politieke visie én met het belang van de gemeente voorop. Ik kies voor de VVD omdat ook zij vinden dat je ruimte moet geven aan individuen en organisaties om verantwoordelijkheid te dragen en daar de rol van de overheid op aanpast. De VVD is pragmatisch, durft en krijgt de zaken voor elkaar. Zo hebben we (fiets) veiligheid met concrete maatregelen verbeterd en hebben we verlaging van de Belastingen voor elkaar gekregen.


 


Woorden bouwen geen huizen, buurten knappen zichzelf niet op en straten worden niet vanzelf