Ilona Jense-van Haarst

© Ilona Jense

Mijn naam is Ilona Jense- van Haarst, als uw wethouder namens de VVD, geef ik invulling en uitvoering aan het Hoofdlijnenakkoord “Verder in Verbinding” dat door de gehele gemeenteraad is ondertekend. Meer specifiek bestaat mijn portefeuille uit het ruimtelijk domein, mobiliteit en infrastructuur, economie zonder de glastuinbouw maar met bedrijventerreinen, detailhandel en werkgelegenheid en (het beheer van) de openbare ruimte en water. Naast deze inhoudelijke taken ben ik de eerste locoburgemeester en kernwethouder van Delfgauw en Oude Leede.


Na acht jaar in de gemeenteraad, waarin ik mij intensief heb bezig  gehouden met juist deze onderwerpen, was het geen verrassing dat juist deze portefeuille door mij geambieerd werd. Het daadwerkelijk werken aan een nog mooier Pijnacker-Nootdorp spreekt mij enorm aan. Niet alleen om daar van achter mijn bureau invulling aan te geven, maar juist in de samenwerking tussen gemeente, ondernemers en inwoners. Het feit dat ik mij enorm verbonden voel met deze gemeente en dat zich ook uit de in de goede relaties met ondernemers, inwoners, maar ook in de regio en in “Den Haag”, maakt dat wij de komende jaren heel veel moois kunnen gaan realiseren.


De afgelopen jaren als raadslid en fractievoorzitter namens de VVD hebben zich gekenmerkt door de korte lijntjes met u als onze inwoners en de fijne gesprekken die ik met vele van u voerde. Uiteraard gaat dat in de komende periode niet veranderen! Ik kijk uit naar nog veel meer gesprekken en plannen, waarbij wij samen werken aan een nog mooier Pijnacker-Nootdorp!


Ik ben in 1979 geboren in het mooie Delfzijl en opgegroeid op het Zeeuwse Walcheren. Na enige Randstedelijke omzwervingen zijn mijn echtgenoot en ik in 2008 in Pijnacker-Nootdorp beland. Na enkele jaren als zelfstandig ondernemer in onze gemeente, jurist, moeder van drie zonen en diverse maatschappelijke functies in het kerkelijk en maatschappelijk leven, ben ik enorm verknocht geraakt aan onze fijne gemeente, waar het goed werken, leven en opgroeien is.