Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op 15 januari 2018 presenteerde de VVD haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Onder het thema Kies voor Doen hebben de liberalen ambitieuze plannen voor de komende periode aan leden en geïnteresseerden gepresenteerd.

Bestuursvoorzitter Karin Zwart heeft het verkiezingsprogramma officieel overhandigd aan lijsttrekker en fractievoorzitter Ilona Jense. Karin Zwart gaf aan dat het werken aan een mooie gemeente natuurlijk nooit af is. “In dit verkiezingsprogramma nemen we de lezer en de kiezer mee in de visie die de VVD Pijnacker-Nootdorp heeft voor een nog mooiere gemeente Pijnacker-Nootdorp.”

Het opstellen van een verkiezingsprogramma voor een periode van vier jaar is in de huidige tijd echter steeds meer een momentopname. Toch geeft het huidige programma ruimte en richting om het liberale beleid in de komende raadsperiode inhoud te geven.

Lijsttrekker Ilona Jense: “Uiteindelijk draait het ons natuurlijk om Pijnacker-Nootdorp. Ons verkiezingsprogramma is er op gericht om dat fantastische Pijnacker-Nootdorp nog beter te maken. Een programma dat ervoor wil zorgen dat we beschermen wat we met elkaar hebben opgebouwd, dat ervoor zal zorgen dat mensen het stapje voor stapje steeds beter krijgen en dat ervoor zal zorgen dat we een gemeente blijven waar het fijn leven, wonen en werken is.”

Heel concreet gaf Jense aan dat de VVD de afvalproblematiek helemaal zat is. Avalex moet doen waar Avalex voor betaald wordt, maar bovendien moeten de hufters die de afval naast de bakken zetten ook keihard worden aangepakt. Voorts gaf de lijsttrekker van de VVD aan dat internet tegenwoordig een basisbehoefte is. Het is in de ogen van de liberalen onbestaanbaar dat inwoners van ons buitengebied geen volwaardige internetverbinding hebben. Als het aan de VVD ligt wordt zo snel mogelijk een glasvezelverbinding gerealiseerd.

De liberalen hebben het programma niet alleen in geschreven vorm maar ook als audiobestand ter beschikking gesteld. De pdf treft u hieronder aan, het audiobestand is beschikbaar via deze link: https://youtu.be/qPEmlPNeZ54